STAATSLOTERIJ STATISTIEKEN
twitter icon
facebook icon
linkedin icon

At the Lotter you can participate in lotteries of other countries than where you live in! Very convenient!

Allerlei grafieken

3D map van aantal prijzen van maand versus eindcijfer

3D map maand versus eindcijfer

Puntenwolk, spreidingsdiagram van 2 eindcijfers

Puntenwolk, spreidingsdiagram van de 2 letters

Hierbij worden de letters eerst omgezet in een getal: A=0, B=1, C=2 etc. waarna getal = (letter1 * 26) + letter2
spreidingsdiagram van 2 letters

Puntenwolk, spreidingsdiagram van het winbedrag

y-as heeft een logarithmische schaalverdeling

spreidingsdiagram van het winbedrag

Verloop eindcijfer(s)

De trendlijn wordt berekend met de kleinste kwadraten-methode.

verloop eindcijfers

3D map van frequentie laatste 2 eindcijferscombinaties

Het getal -1 (bij voorlaatste) geeft aan de prijzen waarbij er maar 1 eindcijfer is.

3D map aantal prijzen

3D map van correlatie van eindcijfer versus maand

3D correlatie eindcijfer versus maand
twitter icon
facebook icon
linkedin icon