STAATSLOTERIJ STATISTIEKEN
twitter icon
facebook icon
linkedin icon

Allerlei grafieken

3D map van aantal prijzen van maand versus eindcijfer

3D map maand versus eindcijfer

Puntenwolk, spreidingsdiagram van 2 eindcijfers

Puntenwolk, spreidingsdiagram van de 2 letters

Hierbij worden de letters eerst omgezet in een getal: A=0, B=1, C=2 etc. waarna getal = (letter1 * 26) + letter2
spreidingsdiagram van 2 letters

Puntenwolk, spreidingsdiagram van het winbedrag

y-as heeft een logarithmische schaalverdeling

spreidingsdiagram van het winbedrag

Verloop eindcijfer(s)

De trendlijn wordt berekend met de kleinste kwadraten-methode.

verloop eindcijfers

3D map van frequentie laatste 2 eindcijferscombinaties

Het getal -1 (bij voorlaatste) geeft aan de prijzen waarbij er maar 1 eindcijfer is.

3D map aantal prijzen

3D map van correlatie van eindcijfer versus maand

3D correlatie eindcijfer versus maand
twitter icon
facebook icon
linkedin icon